Hệ thống học trực tuyến NEI

Chào mừng các bạn sinh viên đến với hệ thống học online của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Lựa chọn khoa đang theo học để bắt đầu trải nghiệm hình thức học mới.

Bắt đầu

Vui lòng chọn Khoa - Môn học đã đăng ký:
Tân sinh viên vui lòng chọn Tuần sinh hoạt công dân

Khoa Dược
Khoa Điều dưỡng
Khoa Y
Khoa Tài chính Kế toán
Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Luật
Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường
Khoa Công nghệ sinh học
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Du lịch và Việt Nam học
Khoa Kiến trúc - Xây dựng - Mỹ thuật ứng dụng
Khoa Âm nhạc

Hướng dẫn Đăng nhập và Truy cập lớp học E-learning